(anonymous)  •  log in  
Home   •   Rules   •   Objects   •   Census   •   apgsearch   •   Syntheses   •   Statistics

xp49_yzyzy8ggo5r8jdzyzyzy6cng6q8j1zyzyzy7254rac9fhf84czyzyzyb1hj2323146zyzyzyacngfh6w4s0ggzyzyzy9g04v0721d5kk3zyzyzy8hi3s53c7i4gkn826zyzyzy81cjkmgv2121zyzyzy9ggciuic84ozyzyzy7og4v0s5s7h6o798gzyzyzya34226cgm961hzyzyzycg8g0m29dhhzyzyzy9628nkh5l1t2i1zyzyzy864k8w126kld0v4zyzyzy7kq2dligmn20fo3qczyzyzy7qm1cbw6obllq221zykgy2o8ycgydgy0gg0gyib22aczy8ck0oi6y0c45p1ug622m1e8gy1g886kkb8bkk8hfg4c3p688ad1t5pab8d5o7o4s0s26y8gy8gg0g0g0gyiggywg0g8oggzmk2qkogwgf5lt2qfwocaa8klmkggqbm415mk4s0sabsb2ukl0s6210118lngr0t431w2n60u154321101y14c4x13y81c59ap5cjc48710g8imggy28k4lkm44m88g0s2qk5b8o6ligoggo4c88gxo4sjc5lc2mgnk8goz1012egmk3qajc321y011321w104a611da2543w116226iq221y4641w8e123cjap5pajoy8s8x232y180o8kciao706e4g0oc2b0d0ua18o0o4mj0a2nkd3dl30322ma82md50gi6q215531wvl4raafy0125426zy311yzyzye6430321eharhd59ar8b51169c320f8122dhd22611y31786k460789q23y0641023zyzyzy43lkkdgy2ggyzyd11zyzyzy28k4laadhmggt38mlzyzyzy23lc1vg4e604ar452zyzyzy22fgbq2m4ogg1226zyzyzy3ok4b8qao2u146zyzyzy3o8b9kmw1zyzyzy2g886p6g3m4k2s0ggzyzyzy319eh68ejqj0vi01zyzyzy61213knkjgzyzyzy4ggo4o4f06icjozyzyzy1641ui024e3cq3ck8zyzyzy2gs2iab84u0vizyzyzy532w68vge3zyzyzy4628c4s4c88gzyzyzy5321f8f9j5t2qkzyzyzyag8s1lmge3zyzyzy9bc1da1

There is currently no description assigned to this pattern.

This pattern is a oscillator.
This pattern is periodic with period 49.
This pattern runs in standard life (b3s23).

Pattern RLE

Code: Select all

Sample occurrences

There are no sample soups stored in the Catagolue.

Comments (0)

There are no comments to display.

Please log in to post comments.

Catagolue — the largest distributed search of cellular automata.